İletişim
 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
 
e-mail: bap@mail.ege.edu.tr; bapege@gmail.com
 
Adres: Gençlik Caddesi No:12 35040 Bornova/İZMİR
 
Nevzat KIRATLI Koordinasyon Birim Koordinatörü 311 4133
Aydanur ARMAĞAN Şube Müdürü 311 4274  
Fatma YILDIZ Proje Sekreteryası 311 2168
Serkan BULDANLI İhale Yoluyla alım İşlemleri 311 4272
Ümran SATILMIŞ Avans İşlemleri 311 2138
Fatih Salim AKDOĞAN Yolluk ve Hizmet Alımları İşlemleri 311 4266
Canan YURDAKUL Doğrudan Alım- Tahakkuk  İşlemleri  311 4267
Özge Miraç EROĞLU ÖYP-Satın Alma ve Yolluk İşlemleri 311 4268
Ayten ALTIN ÇETİNBAKIŞ ÖYP-Satın Alma ve Yolluk işlemleri 311 35 34
    Fax :    311 4322