İletişim

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

e-mail: bap@mail.ege.edu.tr; bapege@gmail.com

Adres: Gençlik Caddesi No:12 35040 Bornova/İZMİR

Vecdi BAYKAL Koordinatör 311 4133
Fatma YILDIZ Proje Sekreteryası 311 2168
Neşe ÇEVEN Proje Sekreteryası 311 4271
Serkan BULDANLI İhale Yoluyla Alım İşlemleri 311 4274
Ayşegül ÖZDEMİR TEKİN İhale Yoluyla Alım İşlemleri 311 4270
Canan YURDAKUL Doğrudan Alım İşlemleri 311 4267-4273
Erol DUMAN Doğrudan Alım İşlemleri 311 4273
Ümran SATILMIŞ Avans İşlemleri 311 2138
Fatih Salim AKDOĞAN Yolluk ve Hizmet Alımı İşlemleri 311 4266
Özge Miraç EROĞLU ÖYP Harcama İşlemleri 311 4268
Ayten ALTIN ÇETİNBAKIŞ ÖYP Harcama İşlemleri 311 3534
Özdal YILDIZ TÜBİTAK/SANTEZ/AB Projeleri Harcama İşlemleri 311 4295
Ülker ŞENTÜRK TÜBİTAK/SANTEZ/AB Projeleri Harcama İşlemleri 311 2141