Yolluk Harcamaları

Proje Yöneticisi yolluklu ve yevmiyeli olarak görevlendirildiğinde; yolluk talebine ilişkin yazısı ekinde, Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararını ve Personel Daire Başkanlığından alacağı görevlendirme onayı ile geçici görev yolluğu beyannamesi düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

NOT:

Yapılacak ödemeler için; TC.Kimlik numarası, banka hesap numarası ve şube adı belirtilecektir.

Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi için tıklayınız.