Untitled Document
     

Duyurular

Bilimsel Araş. Projeleri Komisyonları

Yönetmelik-Yönerge

Proje Formları

Harcama İşlemlerinde Kullanılacak Belgeler

Projeler

İletişim

 


 
Proje bütçesi yapılırken , tüm harcama kalemlerindeki miktarların ayrıntılı olarak gerekçelendirilmesi (muhtelif kırtasiye, muhtelif sarf, bilgisayar malzemesi donanımları vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir), harcama kalemlerinin dörtlü düzeyde belirtilmesi ve talep edilen ödeneklere mutlaka KDV'nin dahil edilmesi gerekmektedir. Harcama kalemleri dörtlü düzeyde belirtilmeyip, gerekçelendirme yapılmayan projeler ilgili alt komisyon başkanlıklarına iade edilecektir.
 
 
 
 • Birimlerin Alt Komisyonlarınca kabul edilen projelerinin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna sunulması için son tarih 21.09.2015 tir.

 • 2015 Yılı ikinci dönem proje başvuruları başlamıştır.

 • 2015 Yılı Harcama Kuralları

 • Araştırma Projeleri Telif Hakkı Formu

 • Araştırmacı Değişiklik Talebi

 • Proje Yöneticisi Değişiklik Talep Formu

 • Bap Hazırlama ve İzleme İlkeleri

 • Hizmet alımlarında kullanılan harcama pusulası belgesinde hesaplanan damga vergisi oranı %0 (binde) 9.48, gelir vergisi oranı %15’tir.

 • Proje bütçesi yapılırken, tüm harcama kalemlerindeki miktarların ayrıntılı olarak gerekçelendirilmesi (muhtelif kırtasiye, muhtelif sarf, bilgisayar malzemesi donanımları vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir), harcama kalemlerinin dörtlü düzeyde belirtilmesi ve talep edilen ödeneklere mutlaka KDV’nin dahil edilmesi gerekmektedir. Harcama kalemleri dörtlü düzeyde belirtilmeyip, gerekçelendirme yapılmayan projeler ilgili alt komisyon başkanlıklarına iade edilecektir.

 • Proje Başvurusu Dosyasına "Proje Kimlik Numarası" Belgesi eklenecektir.

   
 •  
  Bu sayfa 00175110 kez görüntülenmistir...