Untitled Document
     

Duyurular

Bilimsel Araş. Projeleri Komisyonları

Yönetmelik-Yönerge

Proje Formları

Harcama İşlemlerinde Kullanılacak Belgeler

Projeler

İletişim

 

 
 
  Birimlerin alt komisyonlarında kabul edilen 2014 yılı 2.döneminde yeni teklif edilecek projelerin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonununa son teslim tarihi 26.09.2014'tür.  
     
  Proje bütçesi yapılırken , tüm harcama kalemlerindeki miktarların ayrıntılı olarak gerekçelendirilmesi (muhtelif kırtasiye, muhtelif sarf, bilgisayar malzemesi donanımları vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir), harcama kalemlerinin dörtlü düzeyde belirtilmesi ve talep edilen ödeneklere mutlaka KDV'nin dahil edilmesi gerekmektedir. Harcama kalemleri dörtlü düzeyde belirtilmeyip, gerekçelendirme yapılmayan projeler ilgili alt komisyon başkanlıklarına iade edilecektir.  
 
 
 • Araştırma Projeleri Telif Hakkı Formu

 • Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeleri ve Alt Komisyon Başkanlarının dikkatine

 • Araştırmacı Değişiklik Talebi

 • Proje Yöneticisi Değişiklik Talep Formu

 • Bap Hazırlama ve İzleme İlkeleri

 • Hizmet alımlarında kullanılan harcama pusulası belgesinde hesaplanan damga vergisi oranı %0 (binde) 9.48, gelir vergisi oranı %15’tir.

 • 2010 yılından devam eden projelerin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna kesin sonuç raporlarının teslim tarihi 30.09.2014’tür.

 • Proje bütçesi yapılırken, tüm harcama kalemlerindeki miktarların ayrıntılı olarak gerekçelendirilmesi (muhtelif kırtasiye, muhtelif sarf, bilgisayar malzemesi donanımları vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir), harcama kalemlerinin dörtlü düzeyde belirtilmesi ve talep edilen ödeneklere mutlaka KDV’nin dahil edilmesi gerekmektedir. Harcama kalemleri dörtlü düzeyde belirtilmeyip, gerekçelendirme yapılmayan projeler ilgili alt komisyon başkanlıklarına iade edilecektir.

 • Proje Başvurusu Dosyasına "Proje Kimlik Numarası" Belgesi eklenecektir.

 • Birimlerin alt komisyonlarında kabul edilen 2014 yılı 2.döneminde yeni teklif edilecek projelerin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonununa son teslim tarihi 26.09.2014’tür.

   
 •  
  Bu sayfa 00121966 kez görüntülenmistir...