Untitled Document
     

Duyurular

Bilimsel Araş. Projeleri Komisyonları

Yönetmelik-Yönerge

Proje Formları

Harcama İşlemlerinde Kullanılacak Belgeler

Projeler

İletişim

 
 • Fen Bilimleri Enstitüsü , Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden multidisipliner proje başvurularında proje işlemleri proje takip no işlemlerinden BAP DİĞER i seçmelisiniz.

 • Ebiltem , merkezler ve meslek yüksekokullarından yapılacak yeni proje başvurularında proje işlemleri takip no işlemlerinden BAP DİĞER i seçmelisiniz

 • Öğretim Üyeleri Proje Başvurularını online olarak yapacaklardır. Proje İşlemleri - proje takip no işlemlerini seçmelisiniz. Ebiltem , Merkezler , Yüksekokullar , Fen Bilimleri Enstitüsü , Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sosyal Bilimsel Enstitüsünden desteklenecek olan multidisipliner proje başvuruları hariç)

 • Bap Hazırlama ve İzleme İlkeleri

 • Hizmet alımlarında kullanılan harcama pusulası belgesinde hesaplanan damga vergisi oranı %0 (binde) 9.48, gelir vergisi oranı %15’tir.

 • 2010 yılından devam eden projelerin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna kesin sonuç raporlarının teslim tarihi 30.09.2014’tür.

 • Birimlerin Nisan-2014 dönemi ara raporlarının BAP Komisyonuna son teslim tarihi 30.04.2014’tür.

 • Proje bütçesi yapılırken, tüm harcama kalemlerindeki miktarların ayrıntılı olarak gerekçelendirilmesi (muhtelif kırtasiye, muhtelif sarf, bilgisayar malzemesi donanımları vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir), harcama kalemlerinin dörtlü düzeyde belirtilmesi ve talep edilen ödeneklere mutlaka KDV’nin dahil edilmesi gerekmektedir. Harcama kalemleri dörtlü düzeyde belirtilmeyip, gerekçelendirme yapılmayan projeler ilgili alt komisyon başkanlıklarına iade edilecektir.

 • Proje Başvurusu Dosyasına "Proje Kimlik Numarası" Belgesi eklenecektir.

 • Birimlerin alt komisyonlarında kabul edilen 2014 yılı 1.döneminde yeni teklif edilecek projelerin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonununa son teslim tarihi 21.04.2014’tür.

   
 •  
  Bu sayfa 00083645 kez görüntülenmistir...